Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#23211
Petr Otipka
Host

POŘADÍ PRACÍ V KRAJSKÉM KOLE 42. ROČNÍKU SOUTĚŽE SOČ
(vítězové postupují automaticky do celostátního kola)

Obor: 1. Matematika a statistika
1. Martin Biroščák: Modelování biochemické aktivity sloučenin s využitím strojového učení s učitelem
2. Patrik Kula: Globální optimalizace pomocí genetických algoritmů – komise doporučuje postup do celostátního kola

Obor č. 2: Fyzika
1. Aleš Socha: Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN
2. Petra Plonková, Jana Zavadilová: Studium objemových a povrchových magnetických vlastností materiálu Co72,5Si12,5B15
3. Dominik Walder: Negativní teorie

Obor č. 5: Geologie a geografie
1. Jiří Šalajka: Mapa s příběhem Bruntálska
2. Vojtěch Polák: Sezónní výskyt savců a ptáků v kvadrantu 6275 aneb využití síťového mapování v biologii
3. Daniel Vozňák: Mineralogie Zlatohorska

za krajskou komisi SOČ
Petr Otipka