Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#23210
Kateřina Barcuchová
Host

Slečno Baková,
mohla jste se podívat do např. Jež, R., Pindur, D. Těšínsko v proměnách staletí. K dějinám Těšínska mají dobře zásobenou knihovnu ve Státním okresním archivu v Karviné i v Muzeu Těšínska. Také vydávají publikace k historii Těšínska.
Zajímavá je i kniha Hamann, B. Habsburkové – životopisná encyklopedie. Praha. – Je zde Karlův životopis. Ostatně za posledních 5 let vyšly i další monografie o Habsburcích, např. Cerman, Ivo (ed.). Habsburkové. Lidové noviny 2016.
Pernes, J. Pod císařským praporem – historie habsburské armády 1526-1918. Praha 2003.
Děkuji Vám za pěkné odpovědi a přeji mnoho štěstí! Kateřina Barcuchová