Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23207
Nina Křížová
Host

Dobrý den,
1. Proč jste předpokládala, že větší míra psychopatie se bude projevovat u profesionálních hasičů?
Větší míru psychopatie u profesionálních hasičů jsem předpokládala z toho důvodu, že profesionální hasiči skládají přísahu, která končí slovy: „a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ Z přísahy můžeme vidět, že profesionálové opravdu riskují svůj život, a předpokládám, že u člověka zcela bez psychopatických rysů je velmi obtížné žít s vědomím, že pokaždé, když jde do práce, může zemřít a musí nasadit svůj život, je-li to potřeba. Dobrovolní hasiči nemusí riskovat svůj život a ve chvíli, kdy by přijeli například k hořícímu domu a „dostali“ strach, nic se neděje a oni nemusí vejít dovnitř. Oni tedy nemusí riskovat svůj život. Průměrný počet výjezdů u dobrovolných hasičů je zhruba jeden ročně a často se jedná o výjezdy typu sundávání vosího hnízda apod. S psychicky náročnějšími výjezdy se setkávají jen zřídkakdy a nejsou tedy tak často strachu vystavováni (osobní život zde teď nezohledňuji). Vzhledem k tomu, že nemusí často pracovat se strachem a v atmosféře strachu, jsem u nich předpokládala nižší míru psychopatie a u profesionálů tedy vyšší.

2. Kterou z metod zvládání strachu Vy sama používáte a v jaké situaci?
V práci jsem uváděla metody, které sama alespoň někdy používám. Nejčastěji používám metodu asociací, kdy si představuji průběh zkoušky či testu. Používám ji velice často během školního roku, především před testy, které jsou pro mě důležité, například testy z maturitních předmětů. Tuto metodu se snažím nacvičit, abych ji měla co nejvíce krát vyzkoušenou před tím, než ji použiji na maturitu a přijímací zkoušky a mohla se tak spolehnout na její účinnost.
Metodu kontrastu používám vždy těsně před testem, kdy potřebuju odehnat špatné myšlenky. Vždy si snažím uvědomit, že nejhorší věc, co se může stát, je, že test nenapíši a ve srovnáním s tím, že mohu ještě ten den zemřít, vlastně o nic nejde. Vím, že je to trochu neobvyklé uklidňovat se tím, že mohu zemřít, ale pomůže mi to uvědomit si, že test není středobod mého života a jsou naopak jiné věci, které jsou opravdu důležité.
Přenést pozornost se snažím v předvečer před zkouškou (ale to většinou jenom tehdy, pokud je z nějakého důvodu pro mě velmi důležitá). Je pro mě dobré myslet na něco jiného a jít spát s klidnou myslí. To však nejde jenom tím, že bych to chtěla. Většinou cvičím, abych unavila tělo, které pak nebude mít zbytečně moc energie a nebude tak produkovat stresující myšlenky.
Dechová cvičení nevyužívám nějak pravidelně, pouze při náhlém pocitu strachu a úzkosti, abych se rychle zklidnila.