Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23206
Eliška Josková
Host

Dobrý den,
posílám odpovědi pro paní Alenu Slámovou.

1. V jedné z anketních otázek jste se ptala, zda vypracuje student na základě četby referát sám. Není možné, že ho student vypracuje sám, ale částečně s použitím internetu?

Tuto možnost mi studenti občas psali do dotazníku. Tímto způsobem zpracuje referát z knihy spousta lidí, sice tu knihu přečtou, ale už je úplně nebaví sepisovat o ni referát, tak si pomohou internetem. Pokud tuto odpověď v dotazníku uvedli nebrala jsme to jako „stáhnutí z internetu“. Pokud se inspiruje internetem, nevidím v tom velký problém.

2. Vzor pro četbu – není možné, že si žák nezvolil rodiče z toho důvodu, že ho v současné době číst nevidí?

Chci jen podotknout, že jsem dotazníky zadávala ještě před touto krizí. Takže nebyly nijak ovlivněny tím, že rodiče mají v současné době méně času na čtení. Myslím si, že v tomto období jejich života se spíše zaměřují na kamarády a odpouští se trochu od rodiny. Tím pádem si na svoje rodiče ani nevzpomněli. Ve své hypotéze jsem přepokládala velký počet zastoupení odpovědi rodiče, ale nedošlo mi, že adolescenti své rodiče vidí v úplně jiném světle, než když byli malí. Nevidí je už jako svůj velký vzor.

3. Když byste chtěla zjišťovat využití volného času: máte představu, kolik volného času by se tam pravděpodobně pro čtení našlo?

Toto hodně záleží na individualitě studenta, spousta studentů má své zájmy, které je zaměstnávají téměř celý den. Domnívám se však, že pokud si studenti dokáží najít čas na sociální sítě, určitě by se minimálně půl hodina našla i na četbu knih. Pokud bych svou práci rozšiřovala o týdenní rozvrh u každého studenta, snažila bych se co nejméně narušit jejich dosavadní program. Četba by se dala zařadit do času, kdy například dojíždí za svými koníčky nebo aktivitami. Tímto způsobem by přišli pouze o zbytečný čas mezi dojížděním a četba by jim nenarušila jejich každodenní aktivity. Spousta gymnazistů uváděla, že nemají čas na četní, kvůli učení. U nich by bylo možné pomoci jim v efektivitě učení. Zkrátil by se jim tím čas na učení a mohli by tedy více věnovat četbě.