Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16

#23200
Petr Benda
Host

Pro pana J. Míška – Děkuji za obsáhlé odpovědi a přeji tvůrčí úspěchy.
Pro slečnu M. Novotnou – Děkuji za věcné odpovědi a přeji tvůrčí úspěchy.