Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23198
Eliška Josková
Host

Dobrý den,
posílám odpovědi pro pana Milana Hánu.
1. Zjišťovala jste, které knihy by si studenti vybrali mimo doporučení učitelů?

14. otázka dotazníku „Kdy jsi naposledy četl/a?“ obsahovala původně i „co jsi četl/a“, bohužel to bylo velice rozdílné, tudíž jsem otázku předělala pouze na dobu, kdy naposledy studenti četli. Sama pro sebe však mém určitý přehled, co studenti nejčastěji čtou. Převážně knihy obsahovaly nejnovější světové bestsellery a také, co mě velice překvapilo, světové klasiky. (např: Mléko a med nebo Pýcha a předsudek)

2. Čím si vysvětlujete, že studenti preferují tištěné knihy a ze žánrů „fantasy knihy“?

Brala jsem to převážně ze svého pohledu, co preferuji já. Sama osobně si raději vyberu tištěnou knihu, něž číst e-knihu. Domnívám se, že spousta čtenářů si ráda knihu „osahá“. Myslím si, že číst knihu v tištěné podobě má úplně jiné kouzlo. Fantasy knihy jsem volila také ze svého pohledu, ale popravdě jsem neočekávala, že i ostatní studenti středních škol zvolí v tak hojném počtu tuto odpověď. Je možné, že fantasy knihy studenti volili z důvodu úniku z reality. Fantasy knihy nabízejí nové světy, nové bytosti a určitou mystiku a myslím, že to je právě ten důvod, proč si tento žánr vybírají. Chtějí na chvíli zapomenout co je kolem nich a vnořit se do jiného světa.

3. Čím si vysvětlujete horší výsledky u SOŠ proti SOU („nečtenáři“, nemají knihovny, nikdy si nevyberou knihu jako dárek)?

Musím zdůraznit (a doufám, že je to z práce patrné), že cílem nebylo porovnávat jednotlivé typy škol a jejich studenty. Ve své práci jsem se snažila zkoumat postoj k četbě budoucích maturantů jako celku. Na začátku výzkumu jsem přepokládala, že výsledky na SOU budou značně pokulhávat za SOŠ a gymnáziem. Byla jsem však mile překvapena. Studenti SOU nejsou nijak vášnivými čtenáři, ale rozhodně nejsou ani čtenářští barbarř. Myslím si, že jejich výsledky dopadli o něco málo hůře, díky velkému zastoupení chlapců ve třídách. Ze spousty výzkumů vyplývá, že dívky jsou na tom o něco lépe ve čtenářské gramotnosti než chlapci.