Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23187
Kateřina Jarošová
Host

MONITORING VÝSKYTU JMELÍ PODÉL ŘEKY MORAVICE
odpověď na otázky- Michaela Drgové

1) Jmelí se vyskytuje téměř celosvětově na mnoha druzích. Do nynější doby jeho výskyt nebyl zaznamenán na dubu, eukalyptu, či kalifornských druzích jehličnanů

2) Žádná nevýhoda této metody mi není známá. Jediné co mě napadá je, že by mohla houba infikovat i hostitelský strom, či že by si jmelí vypěstovalo vůči houbě odolnost. Praxe následně ukáže víc.

3) Ve výrazně napadené oblasti mi příide nevhodné sadit nové stromy (už vůbec ne stromy stejného druhu), má práce ukázala ze jmelí se na okolní stromy šíří poměrně rychle, takže riziko nákazy by bylo značné. Nejprve by bylo vhodné snížit množství jmelí a až poté začít sadit nové stromy.

odpověď na otázky- Jana Tkáčiková

1) Trsy jmelí jsem počítala u každého stromu přímo v terénu. Počítala jsem z pohledu ze země ze všech úhlů které mi okolní prostředí dovolilo.

2) Podle mě je jeden z hlavních důvodů stresové zatížení stromu, které se následně podepíše na jeho zdraví a je tak náchylnější na různá onemocnění (napadení jmelím). Stresové zatížení stromů je podle mě způsobeno hlavně průmyslem, a znečištěním ovzduší, které je v severní Moravě značné. Vysvětlilo by to také velké množství napadených stromů v průmyslových oblastech, jako je například Ostravsko.

odpověď na otázky- Martin Hlaváč

1) Ano zjišťovala. Ve sledovaném období na jmelí nebyla aplikovaná žádná z možných způsobů ochrany. Naposledy v menší části monitorované oblasti byl prováděn ořez v roce 2017 a již nyní se na nich jmelí opět vyskytovalo.

2) Předání práce místním úřadům jsem zvažovala, ale ještě jsem tak neučinila. Každopádně váš dotaz mě k tomu opět přivedl a nejspíš tak učiním 

3) Ano, pokud by mi bude umožněno, ráda bych na vysoké škole ve výzkumu pokračovala co se týče šíření jmelí v průběhu více let. Také bych práci ráda rozšířila o informace jaké konkrétní druhy stromů byly napadeny, což v ní prozatím není.