Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23177
Natálie Hájková
Host

Odpovědi na otázky Petry Litvikové:

Dobrý den, děkujeme za položené otázky.

1. K výběru tohoto tématu nás přivedla nabídka psát naši SOČ na čistírně odpadních vod v Opavě, a jelikož nás to velmi zaujalo, neváhaly jsme a šly do toho. A udělaly jsme správně, protože nás toto téma a celkově psaní SOČ bavilo i obohatilo v mnoha ohledech.

2. Při určování mikroorganismů jsme nejdříve pracovaly s nejrůznějšími atlasy, které nám poskytla ČOV Opava. Následně jsme naše výsledky konzultovaly s vedoucím naší práce i odborným konzultantem z ČOV Opava.

3. Při zkoumání aktivovaných kalů jsme z negativního hlediska narazily pouze na malé množství vláknitých organismů – konkrétně Nostocoida limicola. Je nutné však podotknout, že jsme neuměly určit (podrobně poznat kal čistírny trvá některým technikům ČOV velmi dlouho – nedá se to naučit během několika týdnů) všechny organismy a věci (zbytky sedimentů, řasy…) co se v kalech vyskytovaly, proto neumíme přesně říct, jestli se v kalu vyskytovaly další organismy způsobující technologické potíže.

4. Doporučené množství mikroorganismů pro kvalitní aktivovaný kal ČOV není – každá čistírna je jiná, každý kal se v něčem liší a proto toto množství nelze určit.

5. Výsledky našeho výzkumu by se daly využít při dlouhodobém sledování konkrétní ČOV (ČOV Opava) a pro individuální potřeby ČOV Opava.