Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23175
Marie Graclíková
Host

1) Dozrávání je velmi individuální, vše se odvíjí od odrůdy. Jablka zimní se sklízejí obecně v období od 2. poloviny září do října, avšak soudě dle výsledků mé práce a obecných znalostí je jasné, že jablka dozrávají i samy. Některé odrůdy jsou velmi citlivé na výkyvy teplot a nesnášejí přívalové mrazíky, které v posledních desetiletích přicházejí stále častěji právě v podzimním období. Právě proto je vhodné si předem zjistit, která odrůda je více rezistentní vůči chladu a tak předejít případným ztrátám. Pokud je známo, že daná odrůda je náchylnější k umrznutí, pak je vhodné ji sklízet před doporučenou dobou sběru. Vlivem chladu by se mohly různé metabolické procesy pozastavit a jablko by tak nemohlo dále přirozeně zrát.
Na základě faktu, že různí dodavatelé ovoce (včetně jablek) sklízí jablka předčasně, aby nezačalo hnít. Dalším důvodem je zachování čerstvosti a také zejména fakt, že jablka dokáží dozrát samy bez potřeby přísunu dalších živin ze stromu.
Z mých měření vyplývá, že různá doba skladování ovlivnit vlastnosti určitě může. Nejen z fyzické stránky (velikost, vzhled, hmotnost), ale i z hlediska chemických vlastností. V práci mám uvedeny grafy, které porovnávají obsahy měřených látek mezi jablky zrajícími delší dobu na stromě a jablky skladovanými, přičemž obě jablka byla zkoumána ve stejný den. Ovšem je třeba brát v potaz, že naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí miligramů.
Tudíž ano, předčasnou sklizní je možné ovlivnit vlastnosti jablek, avšak nelze říct, že pro konečného konzumenta je tento rozdíl nijak patrný.
2) U několika výsledků se některé hodnoty vymykaly průměru. Po zjištění, že tyto výsledky nesedí, jsem provedla druhé měření, u kterého byly na druhý pokus naměřeny výsledky odpovídající normálu. Soudě dle tohoto jsem usoudila, že některé výsledky mohou být mírně zkreslené.
3) Určitě ano. Jelikož jsem zkoumala zimní odrůdy, které jsou průměrně méně sladké, tak bych řekla, že z hlediska cukernatosti určitě. Letní jablka mají vyšší obsah cukru a proto se mohou sklízet dříve. Z hlediska chemických látek nemohu říct, zda by se obsah těchto látek nějak výrazně změnil, jelikož letní a podzimní odrůdy dozrávají rychleji. Soudě dle tohoto bych řekla, že obsah minerálních a chemických látek by se moc nezměnil, ovšem u cukernatosti by byly výkyvy znatelnější.
4) Tyto výsledky by se daly využít při velkovýrobě moštu. Pakliže by výrobce hledal odrůdu jablek nejvýhodnější z hlediska výlisnosti a dbal by na obsah látek, které byly měřeny, pak se může v této práci opřít o několik měření, ve kterých by si mohl najít odrůdu, která mu bude vyhovovat nejvíce.