Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23169
Josef Šimeček
Host

Velmi děkuji za ohodnocení mé práce.
Pro upřesnění: data z klinické studie byla použita z důvodu srovnání s naším vzorkem pacientů a jedním z úkolů bylo právě srovnání s těmito daty. Jinak byla použita data pacientů SNO.

1. Proč jste si vybral tuto práci? Jak dlouho jste byl do výzkumu zapojen?
Tuto práci jsem si vybral, protože bych po studiu na gymnáziu chtěl pokračovat na medicínu. V SNO se naskytla příležitost pracovat na zajímavém tématu, tak jsem šel do toho. Paní doktorka mi vyšla vstříc a všechno se mnou důkladně a často konzultovala. Do výzkumu jsem byl zapojený od konce podzimu, ale většina práce proběhla až po novém roce.

2. Jak jste se Vy sám podílel na výzkumu? Co Vám osobně zpracování této práce přineslo?
Já jsem samozřejmě nemohl sám měřit pacienty, na takovémto typu koagulometru mohou pracovat pouze vyškolení pracovníci. Zároveň jsem ani žádným způsoben nepracoval s pacienty, je jasné, že to by ani nebylo možné. Má práce spočívala mimo jiné v roztřídění dat, statistické zpracování dat a vyvození důsledků pro klinickou praxi ve spolupráci s paní doktorkou. Mě osobně přinesla práce obrovské množství zkušeností, jak o psaní odborné práce, tak o hemokoagulaci, její patofyziologii a léčivech. Zároveň možnost zkusit si pracovat v nemocnici (i když tou prací byla „pouze“ práce s daty) a na univerzitě. Jako největší osobní přínos hodnotím pocit toho, že práce bude opravdu použitelná v praxi (paní doktorka bude výsledky prezentovat dále), a že byla zpracována s nejlepším vědomím a svědomím.

3. Otestoval jste alespoň jednoho pacienta sám? Zkoušel jste si měřit na koagulometru?
Pacienty, jak jsem již napsal výše, jsem neměřil sám. Přístroj a samotná souprava jsou velmi drahé. Na koagulometr jsem se byl ovšem podívat a od paní doktorky jsem dostal podrobné vysvětlení jeho funkce. Měření ani nebylo úkolem mé práce.

Děkuji za vaše otázky,
Josef Šimeček