Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#23156
Matěj Škorpík
Host

Dobrý den,
odpovědi na otázky pana Vošmery
1.Jaké byly cíle Vaší práce?
Jednoznačně vymezit nutnost čistit odpadní vody a dále je všechny, v co největší možné míře využívat. Tímto způsobem řešit probíhající sucho, které hodnotím jako zřejmě největší problém do budoucna, protože se týká naprosto všech.
Prace má vnést čtenáře do tématu problematiky. Dále uvádí typy zařízení určené k tomuto tématu. A to jak k čištění odpadních vod, tak k jejich zasakování spolu s vodami srážkovými. Dále je jen na čtenáři vytvořit si obrázek o tom jakou kombinaci zařízení zvolí, když se mu zrovna nebude zamlouvat řešení, které jsem prezentoval ve videoprezentaci.
2.Co jste chtěl na modelu ČOV ověřit?
Především zjednodušeně zda mnou navržený a vyrobený model funguje tak jak má. (Inspiraci jsem čerpal z čistíren Hellstein, Asio,….) Zajímalo mne, zda je možné srazit pořizovací náklady za toto zařízení a přitom vyrobit dČOV téměř „na koleni.“ JDE TO!
Dále jsem chtěl vyrobit něco, co bude na škole do budoucna. Na čem se budou moci vzdělávat další. Aby tomu nebylo jako dříve. Někdy názorná ukázky a modely naučí o mnoho více.