Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23151
Natálie Hájková
Host

Odpovědi na otázky Michaely Drgové:

Dobrý den, děkujeme za položené otázky.

1. Odpadní voda, která projde procesem čištění v ČOV je nejdříve zbavena všech pevných materiálů, poté dusíku a fosforu. Problémem jsou hormony a zbytky léčiv, které zatím z vody nedokážeme odstranit. Ale oproti způsobům čištění v minulosti, které bylo založeno jen na sedimentaci pevných částí, je dnešní způsob k životnímu prostředí mnohem šetrnější.

2. O tom, že ČOV jsou považovány za jedny z největších znečišťovatelů toků a vod jsme nikdy neslyšely. Ten, kdo tohle tvrzení zastává, by si měl uvědomit, jak by dnešní životní prostředí, vody a toky vypadaly bez čistíren odpadních vod.

3. Odebírání vzorků v různých částech toku, by nejspíš smysl mělo. Mohly bychom tak zjistit, zda čistírna vodu v toku opravdu znečišťuje, či ne. A kdyby ano, jestli to nějak ovlivňuje život v různých částech toku.