Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 12 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 12

#23150
Martin Bohuslav
Host

Omlouvám se za nedorozumění, odpovězte prosím ještě na otázky, které jsou přímo k vaší práci, nebylo to tam dobře specifikované.
Nefungují tady vlákna k jednotlivým pracím.
Otázky ke konkrétním pracím:

Učební pomůcka s PLC „S7 1200“:
Co jste si museli nastudovat navíc, oproti tomu, co se učíte ve škole?

S jakými problémy jste se museli vypořádat?

Proč jste nevytvořili vlastní videoprezentaci? Nenatočili, jak pracují vaše vytvořené pomůcky?

Pomůcka pro měření horní a dolní propusti:
Proč jsi nenatočil svou vlastní videoprezentaci své práce? Nenatočil, jak tvoje zařízení funguje?
Kolik času ti zabrala výroba tvého zařízení?
Co jsi si musel nastudovat navíc, oproti tomu, co se učíte ve škole?

CRISPR/Cas9: didaktické pomůcky:
Použil už nějaký učitel tvoje materiály, nebo ti přislíbil, že je bude používat?
Neuvažovala jsi o vytvoření videa, kde by jsi danou metodu vysvětlila, které by mohl využít učitel v hodině, nebo při výuce na dálku?
Myslíš si, že se jednou tato metoda bude používat k léčbě genetických onemocnění?

Oheň, učební pomůcka ve výuce chemie:
Kolik času jsi strávil zpracováváním své seminární práce?
Použil už někdo tvé videa pro výuku chemie?
Co bylo tvým hlavním cílem, cílem tvé práce? Myslíš si, že jsi ho dostatečně naplnil?