Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23138
Pavel Pískovský
Host

Jan Michálek, Pavel Pískovský – odpověď paní Tkáčikové

Z hlediska negativních vlivů větrných elektráren může docházet k celé řadě problémů.

– Při instalaci velkého množství větrných elektráren na rozsáhlých územních plochách může dojít například k mírné změně proudění vzduchu, což se může projevit na změně mikroklimatu. Tento problém by však v případě menších větrných farem, které je možno na území ČR vybudovat, odpadl.

– Dalším diskutovaným problémem je vliv na krajinný ráz. Musíme vzít v úvahu jedinečné estetické hodnoty, které chráněné krajinné oblasti a národní parky představují. Ačkoli jsou to místa s významným potenciálem pro stavbu větrných turbín, jejich instalace by byla bezpochyby nevhodným zásahem bezcitného industrialismu, jenž by mohl poškodit unikátnost těchto oblastí.

– Celá řada zahraničních studií dnes vyvrací mýtus o negativním vlivu na hnízdění a život ptactva v okolí větrných elektráren. Především rychle se otáčející lopatka vytváří nemalý tlak, který většinu ptáku odpudí a nedochází tak k vzájemné kolizi. Občasné nehody však patrně nikdy nebude možno zcela eliminovat. Také vliv hlučnosti u moderních nízkohlučných turbín je jen zanedbatelným faktorem ovlivňující faunu v jejich blízkosti.

– Nezanedbatelný vliv na životní prostředí však představuje množství zabrané půdy, která by mohla být využita k zemědělským účelům. Budování podzemního elektrického připojení může také negativně zasáhnout do oblastí, které by my měly zůstat zachovány.