Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#23137
Anežka Cimrmanová
Host

Odpověď na otázky od paní Ing. Kučerové

1. Ano ve videu zmiňuji podzemní garáže, které jsou propojeny pod oběma objekty. Jako konstrukční systém bych volila železobetonový skelet od firmy Goldbeck, strop nad garážemi bych volila panelový – Spiroll a to z důvodu velkého rozpětí.

2. Instalace povedou do technických místností v podzemních garáží, šachta může být svedena podlahou do jiné nebo by se dala vést zdí nebo u zdi.

Anežka Cimrmanová