Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23120
Adamčíková Petra
Host

Děkujeme porotě za otázky.

1. Naučily jste se používat ultrazvuk, nebo jste jen přihlížely?
• Jelikož k ultrazvukovému vyšetření má kompetenci pouze lékař, nemohly jsme ultrazvuk samy provést. U mnoha vyšetření jsme byly přítomny. Průběh vyšetření jsme si teoreticky nastudovaly a posléze vyzkoušely navzájem.
2. Uveďte, jak jste získaly data 1863 pacientů. Vaše samotná práce spočívala ve zpracování dat z již probíhající studie? Neuvažovaly jste o tom, že bylo by lepší zpracovat data pouze z Vámi vybrané skupiny lidí?
• O vlastní skupině lidí jsme uvažovaly, ale chtěly jsme mít práci co nejvíce směrodatnou. To by se nám nepovedlo, kvůli nízkému počtu subjektů. Naopak studie nám poskytla o dost větší množství, než bychom byly schopny sehnat. Ano, data jsme čerpaly z probíhající studie (výsledky budou zveřejněny do konce roku), které se pan profesor Školoudík účastní. Díky tomuto nám mohl poskytnout údaje o 1863 pacientech, které jsme následně zpracovaly pro vlastní výzkum.
3. Víme již tedy, co dělat. Myslíte, že se podaří prosadit opatření pro prevenci aterosklerózy a jejich následků u lidí včas? Na jakou věkovou skupinu byste osvětu zacílily?
• Osvětu bychom cílily na skupinu ve věku od 25 do 50 let. Jak jsme zmiňovaly aterosklerotické pláty se zakládají poměrně v brzkém věku a my můžeme ovlivnit rychlost jejich růstu. Tato věková skupina lidí by měla začít praktikovat preventivní opatření a získat povědomí o ateroskleróze. Ano, věříme, že povědomí o tomto onemocnění se i díky naší práci dostane mezi spoustu lidí. I v dnešní době se o tuto problematiku zajímají odborníci včetně pana profesora Školoudíka a vznikají projekty na toto téma. My samy v následujících měsících budeme v tomto směru aktivní. Chystáme se udělat průzkum informovanosti ve společnosti a následně vypracovat informační leták či brožuru spolu s doporučeními, jak se vyhnout rychlé progresi.

Adamčíková Petra, Varkočková Kateřina