Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#23116
Richard Kvapil
Host

Dobrý den.
K bodu č.1
Pokud by toto řešení bylo na mě, volil bych opět švýcarský model, jelikož mi připadá nejméně administrativně náročný. To znamená obnovení(již zavedená výměna ŘP po 10. letech) řidičského oprávnění pouze z novým potvrzením o absolvování „opakovacího“ kurzu PP.
Přezkušovaní řidičských dovedností, dle mého názoru, není třeba, jelikož většina řidičů řídí pravidelně a proto si dovednosti opakují a zlepšují se. Naopak znalosti PP ztrácejí, jelikož málo kdo se dostává pravidelně do situací, kdy by těchto dovedností potřeboval. Sleva z povinného ručení je také dobrý nápad, bojím se však, že by bylo velmi administrativně náročné takový projekt rozběhnout(toto je otázka přístupu pojišťoven a ne státu)

č.2
Samozřejmě, že by se PP měla učit i dříve. Já jsem se ve své práci zaměřil na výuku PP v autoškolách, jelikož člověk, který absolvuje kurz autoškoly je již skoro dospělý a může se toho naučit mnohem více než dítě na základní škole. Výuka PP zde může být intenzivnější a také efektivnější. Samozřejmě pokud by měli všichni už vštěpené základy PP ze základních škol, bylo by jejich rozšiřování mnohem snadnější. (na Vysočině výuka PP na ZŠ probíhá cestou ZZS a pokud vím v Třebíči také pod záštitou SZŠ)

č.3
Na tento problém jsem už několikrát narazil. Myslím si, že problém je v mentalitě společnosti. Lidé se bojí, že udělají chybu a budou „špatným“ příkladem. Instruktor na nich ukáže, kde byly chyby a co by mělo být jinak. Přesto, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů výuky PP lidé se mu brání a proto se raději modelovým situacím a praktickým nácvikům vyhýbají.

č.4
Osobně bych co se týče věcí obsažených v lékárničce nic nevytkl. Problém bych viděl v kvalitě. Například ve svojí autolékárničce jsem měl resuscitační masku, která vůbec netěsnila (těsnila by pouze pokud by se Vám podařili zaříznout její ostré okraje do obličeje resuscitovaného). Další výhrady mám ke škrtidlu je velmi tenké pro správné a kvalitní zaškrcení je třeba škrtidlo o šířce alespoň 6 cm. (nebo turniket…bohužel ty nikdo nepoužívá jelikož jsou drahé. Jejich použití je však nejefektivnější a velmi jednoduché).