Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 10 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 10

#23106
Radim Štefáček
Host

Dobrý den, vážený pane Klusáčku. Děkuji za Vaše ocenění.
Abych reagoval na Vámi položené dotazy:
1) Tento systém jsem primárně aplikoval na svém kolejišti, které je svou tratí o poznání delší, než demonstrační panel, tudíž jsem musel počítat i s delšími soupravami. Aby systém fungoval i pro delší soupravy, než je samotná lokomotiva, je potřeba vymezit správné rozmístění čidel, jak již zmiňujete ve své otázce. Toho docílím tak, že od sebe oddálím spínací čidlo a rozpínací čidlo na každé straně přejezdu (viz. obr. 22 v mé práci). Stejný rozestup poté musí být i v oblasti závor. Samozřejmě, tento problém by šel řešit i za pomoci nastavení zpoždění impulsů čidel v programu, avšak to by bylo na mém malém kolejišti těžko řešitelné, neboť by na tuto operaci musel být větší úsek před samotným přejezdem.

2) Ano, je to možné a nad touto možností jsem také uvažoval. Provedení je pak o to složitější, že se musí v programu nastavit tzv. ,,ošetření časovým zámkem“, což by znamenalo příkaz, který v programu zajistí, aby projíždějící vlak neposlal 2 impulsy naráz a uzamknul danou funkci na požadovanou dobu. Tato metoda se využívá a ve své podstatě je hardwarově lepší, avšak opět jsem při zvážení této možnosti došel k tomu, že mé kolejiště je na tuto možnost velmi malé. Bylo by potřeba více prostoru mezi samotnými čidly a na tak malé trati by byl tento proces neefektivní.

Pevně doufám, že jsem na Vaše otázky odpověděl srozumitelně.

Děkuji a přeji hezký zbytek krajského kola SOČ.
S pozdravem Radim Štefáček.