Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16

#23105
Lucie Smolková
Host

A propos. K té knižní úpravě. Chrám lidu není jedinou tématikou, které se v současné době zabývám (v současnosti mám rozpracováno 5 studií). U Chrámu lidu aktuálně pracuji na hudební stránce. Nahrávky mi přicházejí zajímavější, čím více si je pouštím, proto uvažuji o podrobné kapitole, která by se věnovala hudební vědě, která by měla podporu v dějinách hudby. Zaměřit se třeba i na autory v kultuře Jonestownu,…

To jen pro doplnění mé myšlenky