Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16

#23101
Matylda Novotná
Host

Pro paní Hánovou:

Dobrý den,
tuto formu poznámek jsem převzala z některých odborných prací, které jsem četla a po domluvě s konzultantem práce. Formu citování poznámek pod čarou jsem bohužel nenašla.
Pokračování práce mám určitě v plánu, především se chci zaměřit na průběh dalších zkoušek a samotné představení. Co se týče porovnávání scénáře s výslednou formou, mám v plánu srovnat první verzi, závěrečnou a samotné představení. Dále bych chtěla rozpracovat dopodrobna taneční části a věnovat se oblasti námětu a předlohy scénáře.

Pro pana Bendu:

Dobrý den,
samotné označení ballet de cour se ve starověkém Římě nepoužívalo, ovšem součástí divadelních představení byla již v té době tanečně hudební čísla s prvky baletu, které odpovídají tomuto pojmu vytvořenému později.
Na straně 13. se opravdu jedná o přepis. „Jedná se o nejslavnějšího představitele neoklasicistního tance… “ Mockrát děkuji za upozornění.
Co se týče scénáře, autorem celého textu, včetně původního jsem já. Vycházím z originální předlohy H. Ch. Andersena a jiných zpracování této pohádky. Téma předlohy bych chtěla dále zpracovat jako součást pokračování mé práce.
Osobně je mi bližší taneční část, neboť se věnuji tanci již od svých tří let. Kombinace obou prvků, jak tanečních, tak činoherních je pro mne obrovsky obohacující.

Pro paní Avovskou:

Krásný den,
1. Téma Malé mořské víly jsem si nevybrala jen já, ale bylo zvoleno po domluvě s paní učitelkou tanečního oboru SZUŠ Janou Šilarovou. Téma je potřeba vybírat vždy tak aby se do představení mohlo zapojit všech cca 100 žáků tanečního oboru různého věku, proto je nutné zvolit takový příběh, ve kterém se snadno udrží děj i s množstvím vedlejších postav. Délka představení se bude pohybovat kolem 70-80 minut bez přestávky. Původní verzi scénáře jsem psala já a nadále ji upravovala, vycházela jsem z originální pohádky H. Ch. Andersena a jiných zpracování této pohádky.
2. Nejobtížnější byla asi jazyková stránka scénáře, psát texty, které jsou určené ke čtení je naprosto odlišná práce od psaní replik. Neustále jsem musela kontrolovat, jak dané věty zní nahlas a zda se postavy neopakují, či nemění svůj charakteristický projev.
3. Osobně preferuji taneční rovinu, cítím se v ní svobodnější, asi především pro to, že se tanci věnuji již od malička. Přesto je mi oblast činoherní velmi blízká, proto považuji kombinaci těchto dvou prvků za skvělou příležitost a velmi obohacující zkušenost.