Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#23100
Matěj Škorpík
Host

Dobrý den,
k otázkám mám tyto odpovědi:
1. Model ČOV v laboratoři jsi sestavoval sám nebo je to normální učební pomůcka?
Model ČOV jsem si navrhl a vyrobil sám. Konzultace jsem měl s dílenskými vyučujícími o dalším postupu. Jinak model je plně funkční domovní ČOV, která je ale už teď v plném vlastnictví VOŠ a SPŠ, kde bude do budoucích let sloužit jako učební pomůcka.
2. Nezamýšlel jsi se u rodinných domů spíše na použití retenčních nádrží? I z hlediska místa na pozemku?
Místo na pozemku je v dnešní době zajisté dosti propíraný problém. Především v závislosti na rozměrové odstupy od ostatních pozemků, objektů,… K retenčním nadržím osobně výhrady nemám. Jen se mi zdá, že vytváří objem zachycené vody pro každého na pozemku a nijak dále neovlivňují sucho na pozemku a obecně v krajině. Problém je podle mě v tom, že když obyvatel pozemku zalévá svoji schnoucí zahradu vodou z retenční nádrže, stejně se většina této vody odpaří. (klima má již dnes o celý 1°C vyšší teplotu, což znamená, že tento teplejší vzduch dokáže pojmout ještě více vodních par). Proto se mi zdá lepší variantou je volba vsakovací zařízení průleh-rýha, který dle mého názoru více napodobuje přírodní procesy. Průleh vytváří při větším množství srážek retenční „odkrytý“ prostor, z ktere dochází k regulovanému odparu, čímž se v určité míře zlepšuje klima v okolí lidských sídel (lepší evapotranspirace). Ale se voda nachází v rýze, která vytváří „uzavřený“ retenční prostor, odkud nedochází k odparu, ale regulovanému vsaku. Přitom celé zařízení funguje na principu spojených nádob. Řeší tedy zároveň období sucha a přebytku srážek vhodným způsobem. A dále je možné přivést do tohoto vsakovacího zařízení jak „vyčištěné“ vody z dČOV tak ze střech.