Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23086
Renata Milerová
Host

Josef Šimeček
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Vyhodnocení parametru anti-Xa u pacientů léčených rivaroxabanem ve Slezské nemocnici Opava
– plynulá, pěkně podaná prezentace, grafická podoba práce je velmi kvalitní,téma je zajímavé, ale použita data z klinické studie
Otázky:
1. Proč jste si vybral tuto práci? Jak dlouho jste byl do výzkumu zapojen?
2. Jak jste se Vy sám podílel na výzkumu? Co Vám osobně zpracování této práce přineslo?
3. Otestoval jste alespoň jednoho pacienta sám? Zkoušel jste si měřit na koagulometru?