Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23085
Natálie Carbolová
Host

Dobrý den,
opravdu si vážím Vašeho hodnocení mé práce. Zde jsou mé odpovědi na otázky:

1.Co je důležité v klinické praxi sledovat u pacientů, pokud užívají léky s touto účinnou látkou?
V klinické praxi je u těchto pacientů důležité sledovat, zdali se jejich stav po nasazení léku nehorší nebo zdali neprokazují některé z možných vedlejších účinků. Těmito vedlejšími účinky mohou být nevolnost, zvracení, zrychlený srdeční rytmus (tachykardie), kontrakce mimo pravidelný srdeční rytmus, vyrážka a další. Zvláštním případem jsou kuřáci. Aktivní kuřáci mají zvýšenou toleranci na aminofylin, pokud ale během léčby aminofylinem dojde k tomu, že pacient přestane být kuřákem může dojít ke snížení této tolerance, a tak na něj daná koncentrace aminofylinu může mít najednou jiné účinky (až toxické).

2. Co nového jste se při zpracování soutěžní práce naučila, jaké techniky jste si osvojila?
Při zpracování mé práce, kdy jsem půl roku dojížděla pravidelně na Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem prohloubila své znalosti v oboru fyziologie. Z technik, které jsem pro získání výsledků použila byla pro mne asi nejvíce zajímavá a naučná izolace srdečních buněk pomocí Langendorffova perfuzního zařízení. Při analýze dat jsem se naučila pracovat s programem Clampfit a OriginPro. Pomocí programu OriginPro jsem také provedla statistickou analýzu získaných výsledků. Kromě takto získaných zkušeností v laboratoři mi bylo velkým přínosem i samotné psaní práce.

Děkuji za Vaše otázky,
Natálie Carbolová