Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23075
Petra Litviková
Host

Martin Beránek
Včelstvo Bee colony

Při své práci jste pracoval s daty získanými pouze v 1 roce nebo jste měl k dispozici i informace z předešlých let?
Při vážení jste zohlednil také počet dnů se slunečným počasím a počet dnů, kdy včely nevylétaly?
Přivítali bychom podrobnější informace o dané lokalitě – chemizace prostředí, výskyt parazitů, přirozených predátor, …
Jaký průběh zimy je pro včelstvo nejvhodnější a proč? Jak dlouhá a tuhá zima může mít fatální důsledky pro včelstvo?
Můžete nám upřesnit, jaká je spotřeba cukru při různých teplotních podmínkách?