Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#23073
František Cymrykovyč
Host

1. Značka bude TQ, protože se takto zkracuje tourniquet. TQ napíši na čelo popisovačem.
2. Triage se označuje červenou, žlutou, zelenou a černou barvou. Červená- neodkladná první pomoc i transport, žlutá- neodkladná první pomoc i transport až po červené, zelená- samostatný odchod, popřípadě dopomoc, černá- úmrtí nebo zranění neslučitelná se životem.
3. Poranění určuje: tvar a materiál kulky, ráže a typ zbraně, vzdálenost jakou kulka uletěla, jestli prošla skrz ochranu nebo ne. Jestli vesta kulku zachytí, vznikají kontuze měkkých tkání nebo může nastat blast syndrom. Další balistická ochrana: helma, chrániče ramen, krční límec a balistický štít. Ovšem záleží na jednotce, státu a charakteru mise.
4. Aby nedošlo k poškození nervových a cévních svazků.