Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota F: elektrotechnika – informatika Odpověď na téma: Porota F: elektrotechnika – informatika

#23065
Martina Hanusová
Host

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz: 20T10MH060904A MĚŘENÍ RIZIKOVÝCH VLASTNOSTÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ. Kolik článků bylo použito pro jednotlivé testy (počty opakování) a proč bylo zvoleno, jak bylo zvoleno zrovna toto množství/počet opakování?
Pro funkční ověření navržené instrumentace a měřících metodik bylo použito 10 typů Li-ion článků 18650, různých výrobců a různé konstrukce (ochranné obvody). Z každého typu byly zakoupeny 4 ks, po jednom pro zkoušku zkratem, zkoušku přebíjením a zkoušku ohřevem, jeden zůstával jako rezervní pro potřeby opakování zkoušky nebo pro dodatečné zkoušení (zkrat za zvýšené teploty). Uvědomuji si, že 1 ks na každou zkoušku od každého typu není reprezentativním počtem pro přesnou charakterizaci každého jednotlivého akumulátoru, ale cílem práce nebyla primárně charakterizace akumulátorů, ale ověření vhodnosti navržené instrumentace pro 3 metodiky zkoušení na co nejširším sortimentu vzorků. Větší počet vzorků při ceně jednoho akumulátoru okolo 200 Kč/ks by taky výrazně zatížil rozpočet této proof-of-concept studie. Přesto se domnívám, že i s jedním kusem od každého typu se podařilo získat velmi zajímavé výsledky, zejména v rozdílech chování skupin akumulátorů na zkrat (bez ochrany, s PTC a s PCM) a zjištění nefunkčnosti elektronických ochran akumulátorů proti namáhání ohřevem.
Děkuji a těším se na případné doplňující dotazy.
S pozdravem,
Martina Hanusová