Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23059
Vojtěch Krobot
Host

Opravdu byste doporučil lidem kouření jako prevenci proti vzniku této nemoci?

Kouření bych rozhodně lidem nedoporučil jako vhodný faktor pro snížení rizika vzniku této nemoci, především kvůli jeho nesporným negativním účinkům na plíce či kardiovaskulární systém. Důležité je ovšem vědět, že kouření je opravdu tím faktorem, který to riziko snižuje nejvyšší měrou. Proto jsem jako nejvhodnější postup uvedl tento: 1) Pokud pacient je pravidelným kuřákem a je v ohrožené skupině (pozoruje na sobě prvotní příznaky), mohl by s kouřením v omezené míře pokračovat a snížit si riziko. Důležitá je optimální dávka, při které si pacient výrazně nezvýší riziko rakoviny plic a infarktu myokardu, ale zároveň si pomůže v boji proti PN. Touto optimální dávkou se zdá být 5 cigaret za den. Za tohoto počtu vykouřených cigaret již je možné pozorovat protektivní účinky kouření, ale zároveň se příliš nezhorší stav plic. 2) Pokud pacient není kuřákem, rozhodně by neměl s kouřením začínat. Kouření je sice protektivním faktorem, nicméně vyšší počet vykouřených cigaret znamená i vyšší riziko nástupu jiných potenciálních nemocí spojených s kouřením. Z tohoto pohledu bych radši nekuřákům i kuřákům doporučil změnit svůj jídelníček podle středomořské stravy či vykonávat pravidelně pohyb.

Jak dlouho jste se tomuto tématu a samotné práci věnoval?

Tomuto tématu se věnuji poměrně krátkou dobu a samotné práci jsem věnoval necelých 5 měsíců, nicméně hodlám v ní nadále pokračovat a rozvíjet ji. Již nyní spřádám plány na další práci, která by se mohla věnovat samotnému faktoru kouření či vytvoření diagnostnického protokolu pro lidi s pozitivní rodinnou anamnézou či prodromálními příznaky.