Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23045
Jan Lukovský
Host

Jan Lukovský
Poodhalení vzájemné příbuznosti krevet komplexu Periclimenes s. l.

Dobrý den, k výzkumu jsem se dostal díky účasti na programu Vysokoškolákem na zkoušku, pořádaném spolkem SOVA pod záštitou Ostravské univerzity. Dané téma jsem si nevybral náhodou, protože se o evoluční biologii a o fylogenezi různých skupin zajímám již delší dobu. V budoucnu bych se studiu tohoto oboru chtěl věnovat.
Pro výsledný výstup jsem použil jak odbornou literaturu, tak i samotný fyzický výzkum, který se skládal z určování druhů, odebírání tkání a následné izolaci a práci s DNA.
Vzorky tkání mi byly poskytnuty ze sbírek prof. RNDr. Zdeňka Ďuriše, CSc. na Ostravské Univerzitě či z jiných sbírek, takže jsem se osobně na sběru bohužel nepodílel (vzorky pochází z Austrálie, Taiwanu, Vietnamu atd.). Bohužel se v České republice krevety rodu Periclimenes nevyskytují, pokud ale myslíte u nás, jako v Evropě, tak nejblíže pocházely vzorky z Chorvatska.
Dle mého názoru by mohla v budoucnu usnadnit klasifikaci těchto krevet a „udělat v tomto rodu pořádek“ (pokud se to tak dá napsat) nebo k tomu aspoň přispět.
Určitě. Tento výzkum poskytuje spoustu možností, jak v něm pokračovat. Již mám vytipované bližší skupiny, kterým bych se chtěl dále věnovat a prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc mi pomohl sehnat další vzorky na pokračování mého výzkumu. Dále bych se chtěl také podívat na morfologii určitých druhů, která by nám také mohla pomoci ve výzkumu.