Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23044
Martin Hlaváč
Host

Kateřina Jarošová
Monitoring výskytu jmelí podél řeky Moravice

Ve své práci píšete o chemickém a dalším ošetření jmelí. Zjišťovala jste , zad ve sledovaném období byl na stromech aplikován postřik a jaký to mělo vliv na četnost výskytu jmelí?
Předáte výsledky Vaší práce místním úřadům, aby mohli s těmito daty pracovat a případně navrhnou biologickou nebo chemickou ochranu?
Výzkum byl prováděn v jednom roce, bylo by vítáno pozorování ve více letech, v závislosti na počasí(suchý rok,…)
Máte zpracovanou statistiku výskytu jmelí dle jednotlivých druhů dřevin?