Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23042
Michaela Pavlisová
Host

Dobrý den,

Pretexting jsem ve své práci nezmiňovala záměrně. Domnívám se, že právě tato problematika je směsice všech zmiňovaných podvodů, tudíž jsem se nechtěla opakovat a raději jsem se zaměřila na ty, které nejsou tolik známé např. thrasing.

Pokud by to bylo v budoucnu možné, tak bych se této problematice chtěla věnovat více a právě se zaměřit i na jiné věkové kategorie konkrétně na lidi důchodového věku, kteří nejsou tolik obeznámení s internetem jako mladší generace.

Jak už ve své práci uvádím, tak podle mého názoru nejohroženější skupinu tvoří senioři a děti právě v tohohle věku (cca 14 let). Samozřejmě na první pohled se může zdát, že jsou to velmi odlišné kategorie, avšak když se nad tím zamyslíme, tak toho mají hodně společného. Hlavním společným znakem je naivita, nezkušenost a důvěra k lidem, které ani neznají. Např. které dítě nechce nejnovější mobilní telefon, a když uvidí na internetu velký nápis „Vytoč si iPhone zadarmo“, tak odolá málokteré. To stejné platí u seniorů, neřekla bych vyloženě s telefonem, ale s věcmi jako mohou být vyhřívané deky, nové matrace atd.