Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23034
Adam Školoudík
Host

Adam Školoudík
Srovnání kvantitativní magnetické rezonanční angiografie a duplexní sonografie v přesnosti měření průtoku krve v mozkových tepnách
1) Ne nezajímal jsem se o četnost těchto pacientů, tito pacienti byli vybráni záměrně pro tuto studii.
2) Magnetická rezonance stojí okolo 5 000 – 10 000 Kč a SONO stojí okolo 1 000 Kč.
3) Pacienti jsou posíláni na tato vyšetření, kvůli podezření na postižení krčních nebo mozkových tepen, vyšetření magnetické rezonance není možné provést u pacientů s kardiostimulátorem a u pacientů s třesem nebo klaustrofobií se tato vyšetření musí provést při uspání pacienta.
4) Ne, zvažuji spíše nějaký technický obor, protože mne zajímá technologie, ale je možné že budu díky tomu v okolí medicíny.
5) Viděl jsem pouze pár těchto vyšetření, ale většinu těchto výsledků jsem převzal.