Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#23020
Anežka Cimrmanová
Host

Odpověď na otázky od pana Ing. Vošmera

Ano v mé práci jsem pokračovala, byla dokončena do stupně DSP, tedy stavební povolení.

Pro bytové domy nebylo zpracováno podrobnější hodnocení energetické náročnosti, ale materiály jsem zvolila tak, aby splňovaly požadavky pro pasivní domy.

Anežka Cimrmanová