Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23013
Petra Litviková
Host

Natálie Hájková a Zuzana Harasimová
Sledování biologického oživení čistíren odpadních vod, čistírenská biologie, význam a výskyt indikačních organismů při čištění odpadních vod

Co vás přivedlo k výběru tohoto tématu?
Pracovali jste při určování mikroorganismů s nějakými odbornými klíči nebo požádali jste některé odborníky z výzkumu o odbornou konzultaci?
Uveďte, které nežádoucí organismy jste ve zkoumaných vzorcích objevili, případně, které by se tam mohly vyskytovat a způsobovat tak technologické potíže.
V práci jste uvedli druhy mikroorganismů, které jste identifikovali v aktivovaném kalu. Chybí nám tam statistika výskytu jednotlivých zkoumaných mikroorganismů s porovnáním s doporučeným množstvím pro kvalitní množství čistírny odpadních vod.
Kde by se následně daly výsledky vašeho výzkumu využít?