Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 7 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 7

#23007
Martin Antl
Host

Krásný dobrý den. Děkuji za položenou otázku. Než řeknu o konkrétní situaci moru včelího plodu na Vysočině, tak bych rád objasnil, co je to za nemoc, jak se šíří, jaké jsou příznaky nákazy ve včelstvu a jak se s morem včelího plodu dá bojovat nebo jaké udělat preventivní opatření, jak zaznělo v otázce.
Mor včelího plodu je bakteriální onemocnění způsobené bakterií Paenibacillus laevae, která vytváří spory, jež jsou velice odolné vůči mrazu a chemickým prostředkům, určených pro dezinfekci. Taková bakterie bez hostitele dokáže ve spoře přežít okolo 50 až 60 let.
Jak se taková nemoc šíří? Jak už název říká, tak mor včelího plodu napadá včelí plod. Pokud se ve včelstvu objeví mor, který tam mohla přinést včela, anebo včelař, díky neopatrnému nákupu úlů nebo rámků, kde stále přežívaly bakterie včelího moru. Nemoc postihuje zdravé larvy, které se dostávají k larvě s potravou, jež následně konzumuje. Do několika hodin bakterie začne v těle larvy pracovat a už během jednoho dne bakterie rozpouští larvu za pomocí toxinů a vzniká nová generace bakterií. Z larvy na dně buňky zbyde tzv. příškvar, který představuje vyschlé zbytky larvy a potravy.
Po odvíčkování některé buňky s plodem můžeme cítit zápach připomínající kvašení, které probíhalo v zavíčkované buňce. Dalším znakem napadení včelstva morem včelího plodu, kromě specifického zápachu, je mazlavá hmota na dně buňky, kterou známe pod pojmem příškvar. Včely, jelikož jsou velice čistotné, tak tyto příškvary vykusují a vynášejí z úlu pryč. Pokud včelstvo mor včelího plodu zasáhne, tak se líhne čím dál tím méně nových včel, které nejsou schopni udržet chod v úle a včelstvo pomalu umírá. V úle mohou být stále zásoby medu, které už nejsou nijak chráněné, a proto přichází na řadu včely slídilky. Tyto včely z okolních úlů objeví zdroj snůšky a přiletí to dát vědět do úlu. Létavky, které létají pro nektar a med ale nevědí, že včelstvo zemřelo na mor včelího plodu a některé spory si odnášejí s sebou do úlu, kde se nemoc také začne pomalu rozjíždět.
Jak můžeme s touto nemocí bojovat? Bohužel, jak už jsem říkal, tak spory jsou velice odolné a žádný z našich prostředků na léčení včel nepomáhá, protože používáme přípravky, které jsou šetrné ke včelám a nemají vliv na produkci medu. Máme i mnoho přírodních látek na léčení včel. Nejvýznamnějším je asi formidol (kyselina mravenčí). Na Ukrajině je běžné, že se včelstva přeléčují antibiotiky, které sice brzdí dopad nebo zastavují nákazu moru včelího plodu, ale mají neblahý vliv na včely, a dokonce i na produkci medu. Při léčení antibiotiky je dokázané, že po přeléčení med obsahuje antibiotikum, což na našem území je zakázané. Proto zbývá jen jedna metoda „léčení“ nebo spíš likvidace, a to je oheň, kdy spory a bakterie necháme společně s nakaženými včelami spálit. Před spálením je potřeba včely „uspat“, aby nedošlo k šíření, a proto se za pomocí krmítek nalije do úlu benzín, který včely pozřou a otráví se. Tento pohled je to nejsmutnější, co včelař může zažít, když vidí, jak jeho životní dílo a péče mizí v ohni.
Nyní, když už víme, co mor včelího plodu dokáže, podíváme se do našeho Kraje Vysočina. Musím říci, že až na rok 2017 a 2020 patříme mezi kraje s nejmenším výskytem moru včelího plodu v ČR. Jak už jsme se mohli dočíst, tak žádný lék na mor včelího plodu není, ale jak padlo v otázce, můžeme vytvářet různá preventivní opatření. Pokud včelař zjistí, že jeho včelstvo vyjadřuje známky nákazy, tak je potřeba, aby tuto informaci neprodleně oznámil na Krajskou veterinární správu, která na stanovišti odebere vzorky a pošle na rozbor. Pokud se nákaza potvrdí, tak je potřeba, aby ostatní včelaři poslouchali nařízení od Krajské veterinární správy, protože to je jediné opatření, jak tuto nemoc zvládnout. Pracovníci z Krajské veterinární zprávy nařídí nakažené včelstvo zahubit a spálit vše u čeho je podezření nákazy. Jedná se o úly a vše co bylo v nich, včelařův oblek a ostatní věci používané při včelaření. Nehořlavé věci jsou chemicky ošetřeny např. medomet. Krajská veterinární zpráva také vyhlásí morové pásmo, které je vyhlášeno v rozsahu 5 Km od ohniska moru. V tomto pásmu je potřeba, aby včelaři dbali rad veterinární správy, protože bude potřeba zaslat vzorky pro vyšetření na mor včelího plodu. Jen vzájemnou pomocí a vysokou obezřetností lze mor včelího plodu zvládnout.