Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23002
Michaela Drgová
Host

Natálie Hájková a Zuzana Harasimová

1) Zmiňujete, že po čištění v ČOV se stane voda čistou a neškodnou pro životní prostředí? Je tomu opravdu tak? Navážu hned druhou otázkou.
2) Proč jsou ČOV považovány za jedny z největších znečišťovatelů toků a vod?
3) Mělo by třeba smysl odebrat vodu v tomto místě, kde ČOV vodu vypouští a zjistit její znečištění? A třeba to porovnat s místy v toku: před ČOV, v místě výpustě ČOV, za ČOV?