Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#22997
Jakub Svoboda
Host

Odpovědi na otázky od paní Naděždy Kučerové

1. Proč jste volil montovanou stropní konstrukci z panelů Spirol nad garážemi v 1S?
Montovanou stropní konstrukci v suterénu jsem zvolil, abych zde mohl vytvořit volnou dispozici pro garážová stání. Kdybych zde zvolil klasický strop z
nosníků a vložek, tak bych zde musel mít mnohem více sloupů protože maximální délka nosníků je 7m. Za to stropní panely Spiroll mají délku až 16m.
Také jsem panely volil hlavně proto, že v 1.Np mám sloupy, které podpírají průvlaky a díky panelům nemusím mít pod těmito sloupy podepření v suterénu.

2. Jaký je min. sklon a délka rampy pro vjezd vozidla do garážových stání?
Min. sklon pro vjezd vozidel do garážových stání je 1% a maximální sklon u venkovních ramp je 10%. Min délka záleží na sklonu, protože kdyby byla malá
délka a velký sklon, tak se to auto v místě narovnání zlomí. Takže minimální délka se určuje podle sklonu rampy, aby to bylo únosné pro ty auta. Optimální
řešení je mít dlouhou rampu s malým sklonem.