Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22994
Vojtěch Polák
Host

Vážení porotci,
posílám odpovědi na Vaše otázky.

Uvádíte, že jste většinu dat nahrál do databáze Biolog – nahrával jste i do jiných aplikací?
Z pozorování provedených při tvorbě práce jsem do jiné databáze nahrával pouze jednoho netopýra v prvním pozorování (A). A to z důvodu, že do databáze Biolog nelze nahrávat záznamy „méně přesné“, tedy jen „netopýr“ bez určení druhu. Toto jediné pozorování jsem nahrál do databáze Birds.cz (která umožnuje i zápis méně přesného „taxonu“ – „malý netopýr“).

Jak byste stávající databáze seřadil podle přehlednosti, přístupu k datům a možnosti vkládání nových dat?
ND AOPK je nejobsáhlejší a proto se v ní dá najít také největší množství dat. Co se přehlednosti týče je na tom také velmi dobře (lze vyhledávat podle druhu, data, místa (kvadrantu), pozorovatele a mnohých dalších parametrů. Do této databáze se nahrávají i obsahy jiných databází (Birds.cz, Biolog), proto je nejvhodnější pro zjišťování velkého objemu dat.
V databázi Biolog lze data prohlížet na mapovém podkladu i v tabulce (databáze ale pracuje poměrně pomalu).
Birds.cz je rozsahově menší, ale vyhledávání je zde také přehledné (jediná nevýhoda oproti předchozí je, že nelze vyhledávat podle kvadrantu, pouze podle kruhového výřezu mapy).
V databázi Biolib.cz nelze vyhledávat podle tolika parametrů (jen podle daného taxonu).
Databáze ČESON umožnuje vyhledávání pouze pomocí názvu obce (připadně její části).
U dvou specializovaných databází (Karbofuran.cz a Sražené zvíře) lze vyhledávat podle mapy (u prvního zmíněného jen celková mapa bez možnosti zvětšení u druhého mapa z možností zvětšení (na výběr Maps Google, OpenStreetMap, Mapy.cz a další).
U ND AOPK a Birds.cz lze také data exportovat jako tabulku.

Podle přehlednosti bych tedy databáze seřadil takto (od nejpřehlednějšího): ND AOPK, Birds.cz, Biolib.cz, Sražené zvíře, ČESON, Karbofuran.cz.
Podle možnosti vkládat nová data bych je seřadil následovně: Biolog (mobilní aplikace, přes web), Birds.cz (mobilní aplikace, přes web), Sražené zvíře (mobilní aplikace, přes web), Biolib.cz (přes Web), ČESON (přes web), Karbofuran.cz (přes web), ND AOPK (zde v podstatě nelze vkládat data, pokud člověk nemá jiný, než veřejný přístup).

Jsou vámi mapované čtverce v katastru jedné obce (městské části) nebo zasahují do více katastrálních území?
Mnou mapované kvadranty se vyskytují na katastrálních územích více obcí, konkrétně Krmelín, Ostrava-Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Ostrava-Stará Bělá a menší částí také v katastru Ostravy-Hrabůvky.

S pozdravem Vojtěch Polák