Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota F: elektrotechnika – informatika Odpověď na téma: Porota F: elektrotechnika – informatika

#22993
Matyáš Boreček
Host

20T18MB010900A Autocomplete MySQL dotazů
Přišlo mi to příliš složité a zdlouhavé nato, abych Vás tímto zatěžoval.
Jsem si vědom, že v mé prezentaci, která nesplňuje 7-10 minutový rozmach, jenž byl po nás vyžadován, jsem poukázal pouze základní funkcionalitu a nijak zvláště ji nerozvíjel.