Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#22987
Petra Litviková
Host

Jan Michálek, Pavel Pískovský
Využití větrných elektráren na území ČR a srovnání jejich emisí s jinými zdroji elektrické energie

Navštívili jste osobně nějakou elektrárnu nebo jste vycházeli ve své práci pouze z odborné literatury a provedených výzkumů?
Zjišťovali jste, kolik je na území ČR vhodných míst pro umístění větrných elektráren (vhodné povětrnostní podmínky, geomorfologie terénu, nadmořská výška apod.)?
Myslíte si, že by bylo v našich podmínkách vůbec reálné umístění vámi předpokládaného množství větrných elektráren?
Nemáte obavy z reakcí obyvatelstva a ochránců přírody (monstrózní stavby, úhyny ptactva atd.)?