Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#22986
Renata Milerová
Host

Natálie Carbolová
Gymnázium Petra Bezruče
Vliv léčiva aminofylinu na draslíkový inward rectifier proud u lidských srdečních buněk
– zajímavý výběr tématu, v oboru plicní lékařství se léky obsahující tuto účinnou látku používají denně, proarytmogenní účinky aminofylinu jsou sice známy, ale v práci je pěkně vysvětlen možný mechanismus tohoto působení
– pěkně zpracované téma, plynulá prezentace, jen nezakrývat text a grafy v prezentaci vlastním tělem 🙂
Otázky:
1. Co je důležité v klinické praxi sledovat u pacientů, pokud užívají léky s touto účinnou látkou?
2. Co nového jste se při zpracování soutěžní práce naučila, jaké techniky jste si osvojila?

Alice Školoudíková, Sammy John Frenn
Matiční gymnázium, Ostrava
Periferní cévní rezistence v mozkových tepnách u pacientů s aterosklerotickým postižením karotických tepen
– pěkná přehledná prezentace i práce, použita klinická studie
Co vás vedlo k těmto statickým průzkumům v oblasti zdravotnictví? A jste zvolili proč právě toto téma?
Jak naložíte se zjištěními, která z vašich analýz vyplývají?