Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#22975
Michaela Drgová
Host

Vladan Vítek

1) Má vliv na obsah iontů roční období? Případně jaký rozdíl v měření by byl v jiných ročních obdobích?
2) Jaké znáš základní typy znečištění? Co by dále mohlo znečišťovat vodu? Mohlo by nějak škodit třeba i tepelné znečištění?
3) Proč jsou ČOV (čistírny odpadních vod) považovány za jedny z největších znečišťovatelů?
4) Mohl by být nějaký přínos v tom, že bys vzorky třeba odebral na toku i před lokálním znečišťovatelem, v bodě znečištění a za znečištěním?