Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22966
Martin Biroščák
Host

Část práce v češtině uvádíte jako překlad. Byla práce původně napsaná anglicky a proč?

Mým porozuměním je, že angličtina je jazykem vědecké komunity, a jelikož je SOC úzce spjata s vědeckou prací, přišlo mi jako přirozené psát práci anglicky. Já i můj vedoucí angličtinu preferujeme, proto jsem ji použil. Původní záměr bylo práci odevzdat v angličtině, což se nevydařilo, a musela být přeložena.

Při prezentaci jsem na obrazovce takřka nic neviděl
Za toto se omlouvám, věřím že při prezentaci na živo by to dopadlo mnohem lépe. Bohužel toto byl největší monitor u něž jsem měl šanci prezentaci natočit. Při případném postupu do vyššího kola a rozvolňování karantény zkusím video přetočit někde mimo domov.

Celá práce je napsaná v množném čísle, matematický popis je výrazně nad úrovní střední školy. Můžete, prosím, přesně popsat Váš příspěvek při řešení problému
Zatím jsem nepřečetl moc vědeckých článků, ale mým porozuměním je že anglické články se píšou buď v pasivním rodě, nebo moderněji v první osobě buď množného nebo jednotného čísla, já zvolil množné, separátně od toho že je to vlastně „má“ práce.
Nejsem si úplně jist jak myslíte tou druhou částí. Jestli se ptáte na to z jaké části je to má práce (1), nebo zda na to jaké má uplatnění v praxi (2). Odpovím proto na obě otázky.

ad 1) Práce se skládá vlastně ze dvou části, software a text. Je třeba přiznat že při prvním setkání jsem od mého vedoucího dostal kostru SVM třídy, ze které jsem začínal. Avšak veškerá implementace je moje. Tedy postaral jsem se o metriky, hyperoptimalizaci, klasifikaci, trénování modelu, vizualizaci dat… Samozřejmě hledání minima/maxima problému jsem přenechal balíčku třetí strany, abych „nemusel znovu vynalézat kolo“. Souhlasím, že matematika je na vyšší než středoškolské úrovni, a tak asi vyvstává otázka jestli to náhodou není plagiát od mojeho vedoucího či jiné strany. Očividně jsem použil algoritmus, který už někdo vymyslel, tudíž jsem věděl k čemu chci při výpočtech dojít, a kde mám začít, avšak výpočet, jimž jsem k výsledku došel je můj a dělal jsem jej sám. Mým příspěvkem je například tedy samotné převedení do duální formy, určení parciálních derivací vzhledem k nule, nalezení minima, převedení úlohy tak aby ji vyřešil řešič. Vlastně používám !jen! základní lineární algebru a trochu calculusu,
ze samotného oboru konvexní optimalizace jsem vlastně potřeboval pochopit jen metodu Lagrangovýxch multiplikátorů.

ad 2) O software je zájem a bude se nejspíš dál rozvíjet. Samotný text slouží jako shrnutí, a myslím že to že obsahuje odvození všech různých formulací je užitečné. Při vypracování práce jsem musel čerpat z mnoha zdrojů, a žádné neobsahovali všechno, když někdo narazí na moji práci, bude mít vše na jednom místě, hezky odvozeno.

Zaujalo mě
hodnocení kvality modelu. Dávají jednotlivé metriky podobné výsledky, nebo výrazně jiné.
Kterou jste si vybral a proč?

Většinou vyšší accuracy koresponduje s vyššími skóre u ostatních metrik, takže tímto způsobem jsou podobné. Jak jsem popsal v textu, každá metrika dělá a měří trochu něco jiného, tak jsem ohlásil výsledky ze všech . Při samotné optimalizaci jsem vybíral nejlepší model podle aritmetického průměru několika metrik.