Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#22953
Martin Hlaváč
Host

Vladan Vítek
Stanovení koncentrace iontů vybraných kovů ve vybraných tocích v Ostravě

Ve své práci máte měření v jednom roce. Zajímal jste se o znečištění v těchto tocích v minulosti, hlavně před rokem 1989? Případně před několika lety?
Proč není měření v měsíci červenec a srpen? Proč byly odběry prováděny jen v daných termínech a nebyly prováděny vždy kontinuálně v průběhu roku? Proč byly odběry jen jeden den v měsíci a zda byly sledovány klimatické podmínky (srážky, teplota,..) a tím i průtoky ve vodním toku? Byl zohledněn také den v týdnu? vzhledem k činnosti průmyslových podniků.
Byly v daném období zaznamenány nějaké havárie na vodních tocích, případně úhyny živočichů?
Byla na toto téma nějaká studie v dané oblasti , z které jste čerpal?