Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22919
Eliška Halamíčková
Host

Dobrý den,
děkuji za vytyčené chyby v textu a celkově za zhodnocení mé práce. Sama vím, že jsem toho mohla udělat více, ale nyní už to nenapravím.

K první otázce, mým hlavním zdrojem informací byla kniha Kronika Libavska od Jindřicha Machaly, ze které jsem čerpala přednostně.

V Zemském archivu existují různé časopisy a články (např. Oderské vrchy apod.), ale kvůli časové vytíženosti jsem je již do své práce nezařadila. Určitě bych v nich objevila řadu dalších informací.

Největším překvapením pro mě byla celkově samotná historie rodiny, jak dlouho v Barnově žili apod. Nevěděla jsem například, že byl Johann Jakel starostou. Překvapilo mě to, jelikož jsem se před tím historií své rodiny nikdy nezabývala a moc se o ni nezajímala. Vytvořila jsem si díky tomu různé souvislosti mezi věcmi, které jsem například věděla od otce či babičky.

Do budoucna bych určitě chtěla zjistit více informací o starších generacích rodiny Jakelovy, jako byli například Johannovi rodiče. Jelikož můj otec pracoval na rodokmenu druhé strany rodiny, mohla bych je spojit a vytvořit tak větší a celistvější práci.
Napadlo mě, že bych se mohla nějak spojit s německou částí rodiny, která byla v roce 1946 odsunuta. Babička si s nimi dopisovala, ale postupem času už dopisy chodit přestaly. Může do být mladší generací, která už se o to tolik nezajímá apod. Jediným problémem by z mé strany byl určitě jazyk, jelikož němčinu neovládám tak, jak bych si přála.
Nevím, jestli bych svou práci chtěla poslat tzv. do veřejného prostoru. Dala jsem ji rodině a známým, jelikož se jedná o první takovou práci v naší rodině, ale nevím, zda je práce natolik užitečná a dobrá i pro jiné.

Děkuji Eliška Halamíčková