Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#22909
Jakub Svoboda
Host

Odpovědi na otázky od pana Ondřeje Vojíře.

1. Z jakého materiálu jsi navrhoval obvodové stěny v suterénu?
V suterénu jsem zvolil sendvičovou konstrukci. Ta obsahuje keramické tvárnice Porotherm 38 Profi na zdící maltu na nich bude přikotvena hydroizolace
(oxidovaný asfaltový pás) a jako poslední vrstvu v sendvičové konstrukci jsem zvolil fasádní polystyren EPS 70f tloušťky 100mm. Celková tloušťka této
konstrukce je 500mm.

2. Kde je umístěna retenční nádrž na pozemku pro dešťové vody a jak je řešen systém dešťové kanalizace?
Na pozemku není umístěna retenční nádrž, děšťová kanalizace je svedena do současného uliční řadu pro děšťovou kanalizaci. Veškeré svody jsou svedeny do
jedné větve, která je pomocí přípojky svedena do uličního řadu. Pokud by investor chtěl, aby byla děšťová voda byla svedena do retenční nádrže, která by
mohla sloužit pro zalévání zeleně, tak by nebyl problém toto předělat.