Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22907
Dita Baraňáková
Host

1.
K vytvoření webových stránek jsem využila web estranky.cz. Vybrala jsem si ho proto, že je bezplatný a dobře se na něm pracuje. V porovnání s ostatními weby, např. Wix, mi nabízel více možností práce. Také nepřicházím o svá autorská práva, jak je tomu u jiných poskytovatelů webových stránek. Kapacita, kterou mi web nabízí, je vzhledem k výhodám dostačující. Zároveň bych chtěla zmínit, že jsem si webové stránky vybrala právě proto, že jsem chtěla informovat o tomto tématu širokou veřejnost. Uvažuji i o cizojazyčné verzi, neboť osoba sv. Radima se dotýká celé střední Evropy.

Dále bych chtěla stránky rozšiřovat o nové články. Za velmi zajímavou považuji záležitost týkající se klatby Radima Gaudentia na polský národ nebo také podrobnější popis Hnězdenské baziliky. Za zmínku stojí fakt, že kostel v Hnězdně i Libici mají na stólách nápisy, které nebyly rozluštěny. Doplnila bych i proslulé slavníkovské mincovnictví. Pro studenty bych chtěla rozšířit kvízovou část. Ráda bych také v budoucnu navštívila kromě Libice a Hnězdna Řím, Magdeburg a Ostřihom, kde Radim nebo jeho příbuzní působili.
Jméno Soběbor poprvé použil Kosma ve své Kronice české. Proto jsem se rozhodla používat toto jméno, prvně zmíněné. Soběslav je pozdější podoba jména, v literatuře je používán častěji. Uvádím tedy takto: Soběslav (Soběbor).

2.
Z výše uvedených opomíjených zdrojů jsou první dvě díla uvedena v seznamu literatury. S třetí prací jsem se seznámila, avšak nečerpala jsem z ní.
K dnešnímu dni má webová stránka 714 shlédnutí. Kvíz vyplnili 4 lidé, všichni se správným výsledkem.
Z okruhu mých známých jsem dostala velmi pozitivní zpětnou vazbu. Nikdo z nich netušil, o koho se jedná. Tato historicky významná osoba, českého původu, není mezi lidmi vůbec známá. Překvapilo mne, že ani mezi věřícími, s kterými jsem o tématu mluvila. Ti znali zpravidla pouze jméno, ale nic víc. Téma je velmi zaujalo a chtěli se o něm dozvědět bližší informace. Všichni byli velmi překvapeni, o jak významnou osobnost se jednalo, o to víc, že v dějinách Polska. Jsem si jistá, že od nich se informace šíří dál, protože jsem jim poskytla i odkaz na video obhajoby.

3.
Během hodiny dějepisu se učitel zmínil v tématu vyvraždění Slavníkovců o svatém Radimovi. Tato osobnost mě posléze velmi zaujala a začala jsem si o ní zjišťovat informace. Napadlo mne se jí proto věnovat i v této práci. Zaujal mě na ní fakt, že ačkoliv je Radim nevlastním bratrem svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa, je jím zastíněn. I přesto, že v církvi dosáhl vyššího postavení než svatý Vojtěch.
Ve své práci bych chtěla dále pokračovat na VŠ v rámci své bakalářské či magisterské práce.
Dita Baraňáková