Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16

#22900
Petr Benda
Host

Pro J. Míška – Jaké má autor vlastní zkušenosti v dramatickém oboru, absolvent ZUŠ? Co konkrétně využil ve své inscenaci Ministerstvo Vánoc z týdenní stáže ve Slováckém divadle?
Co bylo cílem práce SOČ? V čem spatřuje autor její přínos a jak by mohla být autorská dramatická činnost a vedení herců dále rozvíjeno?