Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22896
Daniel Vozňák
Host

Dobrý den,

zasílám Vám odpovědi na Vaše otázky.

1. Zlatohorská ložisková struktura je součástí devonského vulkanosedimentárního komplexu metamorfovaných hornin vrbenské série. Tvoří ji sulfidická ložiska s rudami Cu, Pb, Zn, Au a Ag. Ložiska Zlaté Hory jih a Hornické skály tvoří monometalické Cu-rudy, Zlaté Hory východ a západ polymetalické rudy (především Cu, Zn, Pb). Dále je na Zlatohorsku několik rýžovišť.

2. Zinek se získává ze sfaleritu, olovo z galenitu, měď například z chalkopyritu. Na lokalitě se objevuje taktéž ryzí měď. Dále bylo těženo i stříbro, kdy je hlavní nositel minerál galenit. Z pyritu byl získávan vitriol – kyselina sírová.

Daniel Vozňák