Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

#22887
Ing. Kučerová Naděžda
Host

Otázky pro Matěje Škorpíka
Hospodaření s vodami v rámci stavebního objektu
Otázky:
1. Uvedl jste, že kořenové čistírny odpadních vod dosahují lepších výsledků například při odstraňování zbytků chemického znečištění jako jsou léky a různé hormonální přípravky. Dále jsou méně náchylné vůči kolísání množství odpadních vod na přítoku. Uveďte další výhody této čistírny.
2. Z vaší práce jsem zcela nepochopila, zda jste prováděl nějaké návrhové výpočty a měření? Můžete mi toto objasnit?

Kučerová Naděžda