Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#22886
Martin Hlaváč
Host

Adam Školoudík
Srovnání kvantitativní magnetické rezonanční angiografiea duplexní sonografie v přesnosti měření průtoku krve v mozkových tepnách
Zajímal jste se také o četnost odeslání pacientů lékařem na vyšetření magnetickou rezonancí a SONO zároveň. Jaké jsou cenové rozdíly mezi těmito vyšetřeními pro zdravotnické zařízení. Za jakých podmínek jsou pacienti posíláni na magnetickou rezonancí a SONO?
Vy sám zvažujete jít cestou studia medicíny?
Účastnil jste se všech měření, nebo jste výsledky převzal?